شبیه سازی دینامیکی رفتار ساختمان

شرکت مبنا با بکارگیری نیروهای متخصص، داشتن تجربه مناسب در زمینه رفتار ساختمان های مختلف و بهره مندی از نرم افزارهای مهندسی و شبیه سازی رفتار دینامیکی ساختمان مانند IES و REVIT، خدمات جدیدی را به سازندگان ساختمان ارائه می دهد که "بعنوان خدمات مشاوره انرژی در طراحی ساختمان" مطرح می باشد. در این طرح در ابتدا با بررسی نتایج طراحی و نقشه های ساختمان و با اعمال رویکرد انرژی در طراحی، نسبت به کاهش هزینه ساخت و افزایش ارزش افزوده ساختمان در بخش های مختلف نظیر معماری و تاسیسات اقدام می گردد که منجر به سود مستقیم برای سازنده خواهد شد. در مرحله بعدی با انجام شبیه سازی رفتار دینامیکی ساختمان، مواردی که می تواند در آینده ساختمان را با مشکلات مصرف انرژی بالا درگیر سازد مشخص شده و با اعمال تغییرات لازم در طراحی، که تا جای ممکن بدون هزینه بوده و یا کمترین هزینه را به مجموعه تحمیل نماید، نسبت به ارتقای رتبه انرژی و کاهش هزینه های جاری ساختمان اقدام می گردد که به طور مستقیم سود ساکنان را در بر خواهد داشت.