طراحی و اجرای ماژول انرژی

امکان اطلاع از وضعیت کارکرد تمامی تجهیزات موجود در سیستم تهویه مطبوع بعنوان مثال خرابی یک پمپ، وضعیت کارکرد هواساز، تعداد ساعات کارکرد دیزل ژنراتور و ... که اطلاع از آن علاوه بر کمک به بهره برداری بهتر، از بروز مشکلات ناخواسته، تسری مشکلات به بخش های دیگر ساختمان، بروز وضعیت بحرانی در مواقع نیاز به یک تجهیز خاص و ... جلوگیری می نماید.
مانیتورینگ و کنترل کارکرد تجهیزات سیستم تهویه مطبوع سیستم کنترلی امکان مشاهده مقدار و تنظیم دمای آب گرم و سرد ارسالی به فضاهای مختلف ساختمان را در شرایط مختلف آب و هوایی و با توجه به نیاز ساختمان برآورده می سازد.
کنترل و مانیتورینگ تجهیزات مختلف سیستم تاسیساتی با استفاده از یک سیستم مرکزی
مانیتورینگ و کنترل عملکرد بویلر، چیلر مانیتورینگ و کنترل دمای آب خروجی از هر بویلر و چیلر براساس نیاز ساختمان و شرایط محیطی (Weather compensation)، کنترل احتراق و تنظیم مشعل، اطلاع از وضعیت کارکرد، trip مشعل و ...
مانیتورینگ و کنترل عملکرد سیستم تامین آب گرم مصرفی با توجه به تاثیر مستقیم آن بر شرایط آسایشی ساکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با اجرای BMS می توان مانیتورینگ دمای آب گرم مصرفی و کنترل مقدار آن، کنترل جریان آب گرم ارسالی از بویلر به مخزن، مانیتورینگ و کنترل عملکرد پمپ سیرکولاتور، تعیین میزان سختی آب و رسوب گرفتگی مخزن و ... را در اختیار گرفت.
مانیتورینگ و کنترل عملکرد رایزرها تنظیم جریان آب در رایزرهای مختلف، کنترل شیرهای نصب شده در مسیر، جلوگیری از جریان آب در واحدهای خالی از سکنه از طریق ارتباط گیری با سیستم حضور و غیاب و ...
کنترل عرضه آب با توجه به تقاضا با استفاده از سیستم های مختلف کنترلی
مانیتورینگ و کنترل شرایط آسایشی داخل ساختمان تنظیم دمای نقاط مختلف با توجه به نوع کاربری و سطح آسایشی مورد نیاز ساختمان، کنترل مرکزی نقطه تنظیم دمایی فضاهای مختلف در ساختمان های اداری در ساعات مختلف شبانه روز و در رژیم های کاری مختلف، تنظیم عملکرد فن کویل، دور فن، دبی آب در جریان در فن کویل، تغییر شرایط دمایی هر فضا در صورت نبود ساکن، مانیتورینگ CO2 و تنظیم دبی هوای تازه و ...
مانیتورینگ و کنترل عملکرد هواساز مانیتورینگ و تنظیم دمای هوای خروجی بر اساس شرایط محیطی، تنظیم مقدار هوای تازه ارسالی به فضاهای مختلف بر اساس سنجش مقدار CO2، تنظیم دور فن، جلوگیری از تزریق هوای تازه به فضاهای خالی از سکنه، مانیتورینگ افت فشار در فیلتر هوا، محافظت از یخ زدگی و ...
امکان کنترل کارکرد تجهیزات روشنایی با توجه به سطح روشنایی طبیعی موجود در هر اتاق؛ BMS با سنجش میزان شدت روشنایی در هر اتاق و در صورت کافی بودن شدت روشنایی، در صورت تمایل ساکنان، می تواند اقدام به کاهش شدت روشنایی لامپ ها، تغییر میزان بازدشدگی پرده ها و افزایش بهره مندی از روشنایی طبیعی گردد. همچنین BMS با استفاده از نصب سنسورهای تشخیص حرکت، از روشن ماندن بی مورد لامپ در مکان های کم تردد مانند لابی، راهرو، سرویس های بهداشتی و ... جلوگیری می نماید.
امکان اطلاع از حضور و یا عدم حضور فرد در اتاق با نصب سنسورهای BMS موقعیت در اتاق های مختلف و از طریق سیستم مرکزی، وضعیت حضور و یا عدم حضور افراد در اتاق های مختلف را تشخیص می دهد. اطلاع از وضعیت حضور این حسن را به همراه دارد که می-توان تغییرات لازم را در نحوه سرویس دهی به فضای مورد نظر تنظیم نمود. به عنوان نمونه در یک ساختمان سیستم مرکزی می تواند دمای اتاق را در چند حالت مختلف تنظیم نماید:
  • ساعات غیر اداری، زمان های خالی از سکنه و یا اتاقی که به مدت چند روز متوالی خالی از سکنه است.
  • زمان حضور ساکن / ساکنان داخل اتاق
  • زمان های خروج ساکن / ساکنان از اتاق بمدت محدود

کنترل اتوماتیک تمامی پارامترهای مرتبط با انرژی در هر واحد ساختمانی به منظور کنترل دائمی و لحظه ای پارامترهای تاثیرگذار بر انرژی مصرفی هر واحد،‌ قابلیت مانیتورینگ،‌ کنترل و تغییر تمامی پارامترها متناسب با شرایط آسایشی و با هدف بهینه سازی مصرف انرژی وجود دارد. همچنین امکان کنترل و مانیتورینگ بر روی گوشی تلفن همراه و لب تاپ شخصی با جزئیات کامل وجود دارد که در این حالت خارج از واحد ساختمانی نیز می توان مدیریت واحد را در اختیار داشت.