طراحی و اجرای ماژول تهویه مطبوع

امکان اطلاع از وضعیت کارکرد تمامی تجهیزات موجود در سیستم تهویه مطبوع بعنوان مثال خرابی یک پمپ، وضعیت کارکرد هواساز، تعداد ساعات کارکرد دیزل ژنراتور و ... که اطلاع از آن علاوه بر کمک به بهره برداری بهتر، از بروز مشکلات ناخواسته، تسری مشکلات به بخش های دیگر ساختمان، بروز وضعیت بحرانی در مواقع نیاز به یک تجهیز خاص و ... جلوگیری می نماید.
مانیتورینگ و کنترل کارکرد تجهیزات سیستم تهویه مطبوع سیستم کنترلی امکان مشاهده مقدار و تنظیم دمای آب گرم و سرد ارسالی به فضاهای مختلف ساختمان را در شرایط مختلف آب و هوایی و با توجه به نیاز ساختمان برآورده می سازد.
کنترل و مانیتورینگ تجهیزات مختلف سیستم تاسیساتی با استفاده از یک سیستم مرکزی
مانیتورینگ و کنترل عملکرد بویلر، چیلر مانیتورینگ و کنترل دمای آب خروجی از هر بویلر و چیلر براساس نیاز ساختمان و شرایط محیطی (Weather compensation)، کنترل احتراق و تنظیم مشعل، اطلاع از وضعیت کارکرد، trip مشعل و ...
مانیتورینگ و کنترل عملکرد هواساز مانیتورینگ و تنظیم دمای هوای خروجی بر اساس شرایط محیطی، تنظیم مقدار هوای تازه ارسالی به فضاهای مختلف بر اساس سنجش مقدار CO2، تنظیم دور فن، جلوگیری از تزریق هوای تازه به فضاهای خالی از سکنه، مانیتورینگ افت فشار در فیلتر هوا، محافظت از یخ زدگی و ...