طراحی و اجرای سیستم اعلان و اطفای حریق


جهت جلوگیری از توسعه آتش، اطلاع رسانی و جلوگیری از ضرررسانی به ساکنان و مدارک موجود در مجموعه، بایستی از سیستم اعلام و اطفای حریق در مجموعه استفاده نمود. امکان شناسایی محل وقوع آتش سوزی

اطلاع رسانی به مسولان مربوطه (از طریق sms) و اطفای حریق در محل مورد نظر با استفاده از روش مناسبBMS ارتباط بین بخش های مختلف ساختمان را برآورده می سازد، بعنوان مثال در صورت وقوع حریق، درهای ورودی خروجی ساختمان از طریق سیستم مدیریت به حالت کاملا باز درمی آید، اطلاع رسانی در فضاهای لازم از ساختمان انجام می گیرد. سیستم اطفا آسانسورها را در طبقه همکف پارک و جریان گاز ورودی ساختمان را قطع نموده و هواسازها را جهت تامین فشار مثبت در طبقات و جلوگیری از گسترش آتش به کار می اندازد، BMSتمامی تجهیزات روشنایی در مسیر خروج اضطراری را روشن می کند.


نمونه تجربیات این شرکت در دیگر پروژه های اجرایی خود نشان می دهد که با اجرای قابلیت یکپارچه سازی می توان از توانایی موجود در دیگر قسمت ها نیز در جهت بهبود کارکرد سیستم استفاده نمود. بعنوان مثال با یکپارچه سازی سیستم می توان در صورت دریافت سیگنال وقوع آتش در یک منطقه سیستم مدیریت بطور خودکار دوربین مدار بسته موجود در آن واحد را فعال نموده و به اپراتور کمک نماید تا از گرفتن فیدبک بر اساس سیگنال های خطا جلوگیری نماید. همچنین سیستم مدیریت می تواند در صورت وقوع آتش، درهای منتهی به خروج اضطراری را به طور خودکار باز نموده و با استفاده از فلش های راهنما، ساکنان ساختمان را به سمت خروج هدایت نماید.